Lõppenud tööpakkumised

« Tagasi

Kehtna Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi KESKKONNASPETSIALISTI ametikohale

Teenistusülesanneteks on kohaliku omavalitsusüksuse pädevusse antud keskkonnaalase tegevuse korraldamine.

Ametikoht: avalik teenistus, ametnik

Koormus: täistööaeg

Asukoht: Pargi 2, Kehtna alevik

Teenistusse astumise aeg: JUUNI 2023

 Teenistusülesanded:

 • koostab või korraldab keskkonnamõju hindamise või keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise otsustamiseks eelhinnangu;
 • korraldab valla jäätmehooldusega seonduvaid kohaliku omavalitsusüksuse pädevusse antud küsimusi (jäätmevaldajate registri pidamine, korraldatud jäätmevedu, avalikud jäätmekonteinerid);
 • annab valla seisukoha keskkonnalubade kohta, koostab vallavalituse ja volikogu eelnõud;
 • väljastab raie-ja kaevaload ning kooskõlastab puurkaevu asukohad;
 • menetleb maaparandussüsteemide ehitus- ja rekonstrueerimisprojektide kooskõlastusi;
 • korraldab valla heakorra küsimusi ning raie-, haljastus-, ja niitmistöid;
 • osaleb vajadusel vallavalitsuse ja vallavolikogu istungitel, komisjonide koosolekutel;
 • korraldab hulkuvate kasside ja koerte püüdmise.

Ametijuhend.

Haridusnõue: keskkonnaalane kõrgharidus.

Kandidaadilt eeldatakse

 • õppimisvalmidust ja uuendusmeelsust;
 • kohuse- ja vastutustunnet;
 • iseseisvust ja otsustusvõimet;
 • koostöövõimet meeskonnas;
 • head eesti keele oskust;
 • vähemalt B-kategooria juhtimisõigus ning isikliku sõiduauto kasutamise võimalus.

Kasuks tuleb:

 • töökogemus avalikus teenistuses riigi või kohaliku omavalitsuse ametiasutuses;
 • kaardirakenduste (ArcGIS) tundmine;
 • väga hea suhtlemis- ja väljendamisoskus.

 

Omalt poolt pakume:

 • 35 kalendripäeva puhkust;
 • huvitavat ja vastutusrikast tööd;
 • paindlikku tööaega;
 • isikliku sõiduki kasutamise hüvitamist;
 • erialast arenemisvõimalust läbi praktilise töö ja täiendkoolituste;
 • toetavat meeskonda.

 Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid:

 • avaldus koos motivatsioonikirjaga;
 • elulookirjeldus;
 • haridust tõendavate dokumentide koopiad;
 • palgasoov;
 • avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele vastavuse kinnitus.

 Dokumendid saata hiljemalt 20.04.2023.a,  digitaalselt allkirjastatuna Kehtna 

Vallavalitsusele kehtna@kehtna.ee. Lisainfo Margit Pärna tel. (+372) 53461343