Lelle

 
Lelle kandi peamised väärtused on:
 
  • logistiliselt soodne asukoht maantee ja raudtee sõlmpunktis;
  • rahulik ja looduslikult kaunis elukeskkond, mida toetab väljakujunenud sotsiaalne infrastruktuur;
  • Rapla ja Türi linnade suhteline lähedus kaubandus-teenindusalaste teenuste kasutamiseks;
  • kaitsealused kaunid loodusmaastikud, eriti Paluküla mäed, Loosalu-Paluküla looduse õpperada, mis võimaldavad arendada puhkemajandust ja suusasporti;
  • säilinud suhteliselt madal hoonestus;
  • osavõtlik kogukond ja aktiivne seltsielu.