Lauavälja 5 detailplaneering

13.10.23

 


Detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu: 20. detsembril 2019 kell 14 Järvakandi vallamaja kantseleis (Tallinna mnt 17, Järvakandi alev, Kehtna vald).


Detailplaneeringu avalik väljapanek: 9. märtsist 9. aprillini 2020 Järvakandi vallamaja kantseleis ja Kehtna vallamaja kantseleis (Pargi 2, Kehtna alevik, Kehtna vald) asutuse lahtiolekuaegadel ja Kehtna valla veebilehel.

Kirjalikke ettepanekuid ja arvamusi planeeringu kohta saab esitada Kehtna vallavalitsusele aadressil Pargi 2, Kehtna alevik, Kehtna vald 79001 või e-kirjaga aadressile kehtna@kehtna.ee kuni 9. aprillini 2020.
 
Lauavälja tn 5 detailplaneeringu avalik arutelu: 13. aprillil 2020 kell 16 Järvakandi vallamajas.