Külad

Kehtna valla külavanema märk
 
Kehtna vallas asub 1 alev, 5 alevikku ja 43 küla. Ühiskondlik-poliitilised muutused, tootmissuhete ümberkorraldamine maal ja ka inimeste elulaadis toimunud seniste tavade ning soovide muutumine on aastakümnete jooksul mõjutanud rahvastiku paiknemist valla territooriumil. Koos sellega asendusid kunagised keskused uutega, suurmajandite tingimustes suurenesid perspektiivituks kuulutatud äärealad.

 

Kehtna valla elanikkonnale võib eristada seitse tõmbekeskust – avalike teenuste tarbimise ja ka töölkäimise kohad, mis koos ümbritsevate omakandi küladega moodustavad nn. kandi – elanike sisemisel ühtlustundel ja piirkondlikul samastumisel põhinevad väiksemad piirkonnad:
 
 • Eidapere
 • Ingliste
 • Järvakandi
 • Kaerepere
 • Keava
 • Kehtna
 • Lelle
 
Ametlikult on valitud järgmised vanemad:
 
 • Eidapere alevik - Arne-Rannus Kaasma
 • Hiie küla - Reimo Aas
 • Ingliste küla- Kaisa Vahtmäe
 • Kalbu küla - Rait Verrev
 • Keava alevik - Seily Sõgel-Raid
 • Kehtna alevik - Tõnis Blank
 • Kumma küla - Kaja Kinkar
 • Käbiküla - Mehis Oidsalu
 • Kärpla küla - Erki Siitan
 • Lau küla - Aare Hindremäe
 • Linnaaluste küla - Illar Olesk
 • Lokuta küla- Jaak Jõeveer
 • Metsaääre küla - Katrin Velleste
 • Nõlva küla - Airika Troost
 • Pae küla - Katrin Bortnik
 • Paluküla - Lauri Mölder
 • Põrsaku küla - Arne Ojasalu
 • Rõue küla - Mati Kutser
 • Saidapere - Kadi Lee
 • Saunaküla - Raivo Rebane
 • Valtu-Nurme küla - kohusetäitja alates 14.09.22 Enel Hakmann

 

 

 

Uudised

« Tagasi

Kehtna Vallavalitsuse vastuskiri Keava aleviku ja piirkonna elanike pöördumisele seoses OÜ Vindor tegevusega

Keava elanikud esitasid 12.05.2021 ühispöördumise OÜ Vindor tootmistegevusest tingitud keskkonnahäiringute -  müra, haisu ja saepuru reostuse suhtes. Kehtna vallavanem Indrek Kullam suhtles OÜ Vindor tegevjuhi ja juhatuse liikme Janeki Antipiniga pöördumises nimetatud keskkonnahäiringute võimalike kõrvaldamise teemadel. Ettevõte selgitas, et 2021 sügisel alustati Fibo plokist müratõkkeseina ehitamist. Praeguseks on ehitustegevus peaaegu lõppenud. Paraku ei andnud aga lahendus loodetud tulemust.
11.11.2021 toimus Kehtna vallamajas koosolek Kehtna Vallavalitsuse liikmete ja keskkonnaspetsialistiga ühelt poolt ja OÜ Vindor seadusliku esindaja Janek Antipin teiselt poolt. Läbi käidi veel kord kõik kolm muret tekitavat probleemi. Ettevõtte esindaja kinnitas, et on probleemiga jätkuvalt igapäevaselt tegelenud. Ettevõtte tegevjuht on isiklikult kõndinud läbi Keava aleviku ja raudteejaama äärse ala, et veenduda tootmisest tekkinud häiringutes. Ta tõdes, et ehitatud müür ei anna soovitud tulemust. Müür on küll müra vähendanud nende endi alal ja ehk ka lähialal aga müra sagedust, mis kandub kaugemale, müür ei summuta. Ettevõte saab aru elanike pahameelest ning müraprobleemi vähendamiseks on võetud pakkumised, müraprobleemi täieliku lahendamise süsteemi väljaehitamiseks. Lubati, et vastavad ehitustööd saavad tehtud hiljemalt 2022 kevadeks.
Lendleva saepuru ja kemikaalide lõhna leevendamiseks otsitakse jätkuvalt lahendusi. Paar mõtet tegevjuhil oli, aga nendest on vara rääkida. Näiteks hakatakse toodangu viimistlemisel järjest vähem kasutama lahustipõhiseid värve, mille tulemusena peaks vähenema ka kemikaalide lõhn. OÜ Vindor kavatseb enne lubaduste andmist välja töötada plaanid, mis tooksid kaasa häiringute vähendamise.
Vindor OÜ esindaja kinnitas, et ei suhtu elanike muresse seoses nende ettevõttega kergelt. Kindlasti soovitakse häid suhteid edaspidiseks. Ettevõte investeeris müratõkke müüri ehitamisse 35 000-40 000 eurot ja planeerib investeerida veel üle 100 000 euro. Ettevõte soovib keskkonnahäiringute vähendamiseks rakendada parimat võimalikku tehnikat.  Nad loodavad, et see näitab nende pühendumist ja head tahet.
 
Kehtna Vallavalitus