Külad

Kehtna valla külavanema märk
 
Kehtna vallas asub 1 alev, 5 alevikku ja 43 küla. Ühiskondlik-poliitilised muutused, tootmissuhete ümberkorraldamine maal ja ka inimeste elulaadis toimunud seniste tavade ning soovide muutumine on aastakümnete jooksul mõjutanud rahvastiku paiknemist valla territooriumil. Koos sellega asendusid kunagised keskused uutega, suurmajandite tingimustes suurenesid perspektiivituks kuulutatud äärealad.

 

Kehtna valla elanikkonnale võib eristada seitse tõmbekeskust – avalike teenuste tarbimise ja ka töölkäimise kohad, mis koos ümbritsevate omakandi küladega moodustavad nn. kandi – elanike sisemisel ühtlustundel ja piirkondlikul samastumisel põhinevad väiksemad piirkonnad:
 
 • Eidapere
 • Ingliste
 • Järvakandi
 • Kaerepere
 • Keava
 • Kehtna
 • Lelle
 
Ametlikult on valitud järgmised vanemad:
 
 • Eidapere alevik - Arne-Rannus Kaasma
 • Hiie küla - Reimo Aas
 • Ingliste küla- Kaisa Vahtmäe
 • Kalbu küla - Rait Verrev
 • Keava alevik - Seily Sõgel-Raid
 • Kehtna alevik - Tõnis Blank
 • Kumma küla - Koidu Archipov
 • Käbiküla - Mehis Oidsalu
 • Kärpla küla - Erki Siitan
 • Lau küla - Aare Hindremäe
 • Linnaaluste küla - Illar Olesk
 • Lokuta küla- Jaak Jõeveer
 • Metsaääre küla - Katrin Velleste
 • Nõlva küla - Airika Troost
 • Pae küla - Katrin Bortnik
 • Paluküla - Lauri Mölder
 • Põrsaku küla - Arne Ojasalu
 • Rõue küla - Mati Kutser
 • Saidapere - Kadi Lee
 • Saunaküla - Raivo Rebane
 • Valtu-Nurme küla - kohustäitja alates 14.09.22 Enel Hakmann

 

 

 

Uudised

« Tagasi

Kehtna Vallavalitsuse MTÜ-de toetuste 2022. aasta 1. voor

2022. aasta MTÜ-de projektide toetuste jagamise 1. voorus saab taotleda toetusi tegevusprojektidele ja investeeringute projektidele. Toetusi saab taotleda ka KOP-i ja LEADER-i programmide projektide omaosaluse katteks.

Kokku jaotatakse MTÜ-de projektide toetuseks 2022. aasta 1. voorus 7500 eurot. Kõikide projektide maksimaalne toetuse määr on kuni 70% projekti kogumaksumusest, seega vajalik omaosalus on minimaalselt 30%.

Toetust saanud projektide teostamise tähtaeg on 31. detsember 2022. Mittetulundustegevuse projektidele toetuste saamiseks tuleb vormikohased taotlused esitada vallavalitsusele 1. aprilliks 2022 (kaasa arvatud).

Vormikohased avaldused tuleb saata vallavalitsuse meilile: kehtna@kehtna.ee. Toetuste avalduste vormid on leitavad siit

Määrus, mis kehtestab mittetulundusühingutele eraldatavate toetuste korra on leitav siit

Mittetulundustegevuste toetuste määramise komisjon teeb oma otsuse toetuste saajate kohta hiljemalt 20. aprilliks 2022.