Kaerepere

 
Kaerepere kandi peamised väärtused on:
 
  • logistiliselt soodne asukoht ja Rapla linna vahetu lähedus ning hea ligipääs sealsetele teenustele;
  • vaatamata Rapla lähedusele ja heale asukohale Tallinn-Rapla-Türi maantee ääres on säilinud rahulik elu, kuna piirkond pole läbisõidetav (maanteest eraldab mets);
  • väljakujunenud kohapealne sotsiaalne infrastruktuur ning hubane ja looduslähedane elamispiirkond (samas hea ühendus Rapla ja Tallinnaga);
  • soodsad võimalused tervisespordi ja võistlusspordi harrastamiseks;
  • hooldatud looduskeskkond (Estonia puhkeala, Kaerepere-Saunaküla-Kumma looduse ja kultuuriloo õpperada) ning Kumma küla säilinud külamaastik – pärandkultuuri vaatamisväärsus;
  • kogukonnatunne ja -aktiivne külaliikumine (Kumma, Valtu-Nurme, Saunaküla, Kaerepere);
  • viljakad põllumajandusmaad ja jätkuv põllumajanduslik tootmine (Taveton OÜ, talud);
  • elujõuline ja arenemisvõimeline ettevõtlus.