21.06.23

Kehtestatud detailplaneering

Joonised

Lisad

Lisade kaust asub siin lingil.

Seletuskiri

Detailplaneeringu menetlus

Graafiline osa

Dokumendid ja kooskõlastused

Lisad

 

Planeeringu menetlus