Ingliste

 
Ingliste kandi peamised väärtused on:
 
  • looduslikud ja kultuurilised väärtused, mis vajavad säilitamist;
  • esmaseid vajadusi rahuldavate sotsiaalsfääri objektide olemasolu;
  • jätkuv põllumajanduslik tootmistegevus;
  • tugeva kihelkondliku identiteedi tunnustamine ja piirkonna asumine Juuru aleviku mõjupiirkonnas, Pae külal ka Rapla linn;
  • tugeva kogukonna olemasolu ja paikkonna inimesed.