Elukoha registreerimine

 

Elukoha registreerimine tähendab inimese elukoha andmete kandmist rahvastikuregistrisse.

Isikutel on kohustus hoolitseda oma elukoha andmete õigsuse eest rahvastikuregistris.

või esitada Kehtna Vallavalitsusele

Elukohateate allkirjastavad  kõik elukohateatel esitatud täisealised isikud.

 

Kui elukohateate esitaja ei ole ruumi omanik, tuleb lisada  koopia ruumi kasutamise õigust tõendavast dokumendist või ruumi omaniku (kaasomanike) nõusolek allkirjana (digiallkirjana) elukohateatel või eraldi dokumendina.

Elukohaandmed ei anna mingeid õigusi omandi käsutamiseks või kasutamiseks. Kui omanik annab loa märkida elukohaks temale kuuluvate ruumide aadress, ei teki ruumides elavatele inimestele mingeid täiendavaid õigusi neile ruumidele ega omanikul elukoha registreerimise faktist täiendavaid õiguslikke kohustusi.

 

Elukohateate esitamiseks on järgmised võimalused:

  • Tulla vastuvõtule Kehtna vallamajja (Kehtna alevik, Pargi tn 2 või Järvakandi Pargi 1) ja täita kohapeal.

  • Saata postiga Kehtna Vallavalitsuse aadressile Pargi tn 2, Kehtna alevik, 79001 RAPLAMAA. Tuleb lisada koopia isikut tõendava dokumendi isikuandmetega lehest.

  • Saata elektrooniliselt digiallkirjastatuna e-aadressile  kehtna@kehtna.ee. Selleks peab olema ID-kaart, ID-kaardi lugeja  ning arvutis ID-tarkvara (www.id.ee);

 

Rohkem informatsiooni Siseministeeriumi koduleheküljelt