Ametnikud

 

Nimi Ametikoht Telefon ja e-post

Margit Pärna

Ametijuhend

majandusosakonna juht

5346 1343
margit.parna@kehtna.ee

Hans-Jürgen Schumann

Ametijuhend

ehitusspetsialist

5625 6130
jyrgens@kehtna.ee

Ene Sulg

Ametijuhend

maakorraldusspetsialist  

5875 7032
ene.sulg@kehtna.ee

Villu Pihlakas 

Ametijuhend

taristu- ja geoinfospetsialist
5361 9303
villu.pihlakas@kehtna.ee

Tiina Satsi

Ametijuhend

registri- ja ehitusspetsialist

5304 0923
tiina.satsi@kehtna.ee

Heli Halliste 

Ametijuhend

keskkonnaspetsialist
5332 1210
heli.halliste@kehtna.ee