Haridus- Kultuuri ja Sotsiaalosakond

 

Nimi Ametikoht Telefon ja e-post

Rynaldo Puusep

Ametijuhend

abivallavanem

rynaldo.puusep@kehtna.ee

Maret Salumäe

Ametijuhend

haridus- ja kultuuritööspetsialist ja andmekaitsespetsialist

5750 1325
maret.salumae@kehtna.ee

Taivo Tüvist

Ametijuhend

spordi- ja noorsootööspetsialist

5304 8818

taivo.tuvist@kehtna.ee

Kristina Solman 

Ametijuhend

sotsiaaltööspetsialist

5333 9978
kristina.solman@kehtna.ee

Ene Seinpalu

Ametijuhend

sotsiaaltööspetsialist

5342 2801
ene.seinpalu@kehtna.ee

Ragne Rahe

Ametijuhend

sotsiaaltööspetsialist

528 2141
ragne.rahe@kehtna.ee

Ege Vonbret-Tosin

Ametijuhend

lastekaitsespetsialist

5300 2894
ege.vonbret@kehtna.ee

Karmen Metssalu

Ametijuhend

lastekaitsespetsialist

5304 1808
karmen.metssalu@kehtna.ee