12.10.22

 

Nimi Ametikoht Haridus Eriala
Tanel Viks vallavanem kõrgem kutsepedagoogika
Varri Väli arendusjuht kõrgem geograafia
Katrin Kuum projektijuht kõrgem sotsiaaltöö
Maire Pettai vallasekretär keskeri õigusteadus, valla-ja linnasekretäri kutsetunnistus
Andi Liblikman jurist kõrgem õigusteadus
Kairi Schumann vallaseketäri abi keskeri sekretäritöö
Marika Ojaperv        finantsjuht   kõrgem majandusarvestus
Riina Pruuli pearaamatupidaja kõrgem raamatupidamine
Ruth Gilden raamatupidaja kesk  
Terje Makarov raamatupidaja kõrgem  juhiabi
Anne Tael raamatupidaja kesk läbitud raamatupidamise kursus
Katrin Velleste hariduse, kultuuri ja sotsiaalala abivallavanem kõrgem pedagoogika
Seily Sõgel-Raid kommunikatsioonispetsialist kõrgem disain
Maret Salumäe volikogu sekretär-andmekaitsespetsialist kõrgem majandusõigus ja majandusarvestus
Kristina Solman sotsiaaltööspetsialist kõrgem sotsiaaltöö
Ene Seinpalu sotsiaaltööspetsialist kõrgem sotsiaaltöö
Ege Vonbret-Tosin lastekaitsespetsialist kõrgem sotsiaaltöö
Karmen Metssalu lastekaitsespetsialist kõrgem sotsiaaltöö
Ragne Rahe sotsiaaltööspetsialist kõrgem sotsiaaltöö
Hans-Jürgen Schumann ehitusspetsialist kesk ehitustehnika
Ene Sulg maakorraldusespetsialist kõrgem maakorraldus
Tiina Satsi registri- ja ehitusspetsialist kõrgem agronoomia
Lauri Hollo arvutispetsialist keskeri infotehnik-elektroonik
Taivo Tüvist spordi- ja noorsootööspetsialist kesk  
Villu Pihlakas teede- ja taristuspetsialist kesk  
Heli Halliste keskkonna- ja geoinfospetsialist keskeri klaasitoodete tehnoloogia
Margit Pärna majandusosakonna juht kõrgem majandus