Sümboolika

Põhjendus
Kehtna mail väga levinud vares on nii kodu-, põllu- kui tarkuselind. Sellena viitab ta Kehtna tuntusele nii põllutöö- kui ka hariduskeskusena, kus erilises aus kodumajanduslik õpe.
Pügalristide arv vapil tähistab seitset valda, mille maalõigetest koosneb tänane Kehtna vald.
 
Vapp
Hõbedasel kilbil must seisev vares, kelle keel ja silmatera on sinised. Varest ümbritsevad hajutatult seitse kaldasendis sinist pügalristi.
 
Lipp
Valla lipuks on ruudukujuline vapilipp. Kandelipu suurus on 105 x 105 cm.
 
Kinnitatud 27. juuni 1995 aastal.