Määrused Riigi Teatajas

Lisainfo korruptsiooni kohta on leitav korruptsioon.ee lehelt.

 

Kõik kehtivad Kehtna valla määrused on saadavad Riigi Teatajast 

Ehituse ja planeeringu alased eeskirjad ja korrad