Elion Ettevõtted Aktsiaselts
Endla 16, 15033 Tallinn
Registrikood 10283074
PROJEKTI KOOSKÕLASTUS NR 19474735
KOOSKÕLASTUSE TELLIJA
Kliendinumber 805232
Isikukood/Registrikood 10381753
Nimi ARHITEKTIBÜROO TOOMAS RANK OÜ
Kontaktisik Toomas Rank    Telefon puudub 5178628
e-post RANK@NETI.EE
Aadress TOOMINGA TN 12, KEILA 76609, HARJUMAA
Objekti asukoht ja projekti nimi Kehtna vald, Raplamaa : Rapla maakond Kehtna vald Eidapere alevik Tallinna mnt. 23
Projekti/töö nimetus Rapla maakond Kehtna vald Eidapere alevik Tallinna mnt. 23

Kooskõlastamisele esitatud dokumendid
Geodeetiline alusplaan G137_TLN23_Eidapere.dwg
Projektjoonis Eidapere Tallinna mnt. 23 detailplaneering.pdf
Projekti seletuskiri Eidapere. Seletuskiri.pdf
   
Elion Ettevõted AS (alljärgnevalt "Elion") seisukohad esitatud dokumentide kooskõlastamisel:
Info tööloa saamiseks telefoninumbril 5053656
Maa-alal paikneb Elionile kuuluv liinirajatis Maakaabel
JaotusseadmedKooskõlastus kehtib kuni 14.06.2013

Kooskõlastuse võttis vastu Kooskõlastuse andis
Toomas Rank ELION ETTEVÕTTED AKTSIASELTS
  Kalle Lehtme