detailplaneering

Vastavalt Planeerimisseadusele ja Kehtna valla põhimäärusele on Kehtna vallavolikogu pädevuses: 

 • detailplaneeringute, mille eesmärk on maakasutus- ja ehitustingimuste seadmine alevikes ning teistel detailplaneeringu  kohustusega aladel ning juhtudel, algatamine, koostamine, vastuvõtmne ja kehtestamine.
Algatamised 2005 ja edasi
Kehtna vallavolikogu algatas oma 15.novembri 2005.a istungil järgmised detailplaneeringud:

*Lelle alevikus Viljandi mnt 17 kinnistu detailplaneering.

*Keava alevikus Kivitee tänava äärse ala detailplaneering Keava aleviku ÜVV uue kaevu ja pumbamaja asukoha määramiseks.

 • Kehtna vallavolikogu algatas oma 17.jaanuari 2006.a istungil Kaerepere alevikus ja Kaerepere külas asuva Lõuna kinnistu detailplaneeringu.
 • Kehtna vallavolikogu algatas oma 17.oktoobri 2006.a istungil Hertu külas Taveton OÜ veisefarmi detailplaneeringu.
 • Kehtna vallavolikogu algatas oma 19.detsembri 2006.a istungil Käbiküla küla Sillamaa kinnistu detailplaneeringu.
 • Kehtna vallavolikogu algatas oma 15.mai 2007.a istungil Kaerepere alevikus Romu I ja Toominga I kinnistu kruntideks jagamise, tehnovõrkude ja rajatiste alla jäävate alade detailplaneeringu.
 • Kehtna vallavolikogu algatas oma 18.detsembri 2007.a istungil Pae külas Rähni I kinnistu detailplaneeringu.
 • Kehtna vallavolikogu algatas oma 21.oktoobri 2008.a istungil Ahekõnnu külas Uue-Taadi kinnistu detailplaneeringu.
 • Kehtna vallavolikogu algatas oma 15. septembri 2009.a istungil Eidapere alevikus Tallinna mnt 23 kinnistu detailplaneeringu.
 • Kehtna Vallavolikogu algatas oma 15. märtsi 2011. a istungil Kumma küla Soone kinnistu detailplaneeringu.
 • Kehtna Vallavolikogu algatas 20.detsembri 2011.a istungil Käbiküla küla Kaldapealse kinnistu detailplaneeringu.
 • Kehtna vallavolikogu algatas 18.septembri 2012 istungil Kaerepere alevikus Välja tn 8 maaüksuse detailplaneeringu.

 • Kehtna vallavolikogu algatas oma 20. novembri 2012 istungil Kaerepere alevikus Romu ja Kaasiku kinnistute detailplaneeringu.

   

 
Kehtestamised 2005 ja edasi
 • Kehtna vallavolikogu kehtestas oma 19. aprilli 2005. a istungil Kehtna alevikus Kehtna tõmbekeskuse detailplaneeringu.
 • Kehtna vallavolikogu kehtestas oma 19. detsembri 2006. a istungi Kaerepere alevikus Valtu Lasteaia ees hoone ehituskrundi detailplaneeringu.
 • Kehtna vallavolikogu kehtestas oma 20. veebruari 2007. a istungil Käbiküla küla Jõe kinnistu ja Pregeli kinnistu detailplaneeringu.
 • Kehtna vallavolikogu kehtestas oma 21. augusti 2007. a istungil Kehtna alevikus Viljandi mnt äärse ala (hobusetalli ümbrus) detailplaneeringu.
 • Kehtna vallavolikogu kehtestas oma 18. novembri 2008. a istungil Kaerepere alevikus Lehtmetsa- Sepa kinnistu detailplaneeringu.
 • Kehtna Vallavolikogu kehtestas oma 18. mai 2010. a istungil otsusega nr 30 Ahekõnnu küla Uue-Taadi kinnistu (katastriüksuse nr 29203:001:0702) detailplaneeringu.
 • Kehtna Vallavolikogu kehtestas 20.09.2011 istungil otsusega nr 88 Pae külas Rähni I kinnistu (katastriüksuse nr 29201:002:0342) detailplaneeringu, millega lahendatakse kinnistu jagamine kaheksaks elamukrundiks, kruntidele juurdepääsuvõimalused, kommunikatsioo­nid ja elektrivõrguga liitumine.

 • Kehtna vallavolikogu kehtestas oma 21.augusti 2012.a. istungil Kalbu küla Kaldapealse kinnistu detailplaneeringu.

 • Kehtna vallavolikogu kehtestas oma 19.veebruari 2013.a. istungil Eidapere aleviku Tallinna mnt 23 kinnistu detailplaneeringu.